Stadsnatuurwijk

Steden staan onder druk Dit vraagt om een nieuwe benadering, Eco-Inclusieve gebiedsontwikkeling, WoH verkent in hoeverre de schaal van gebiedsontwikkeling mogelijkheden biedt de inclusieve stad en duurzaamheidsagenda te integreren om tot duurzame wijken te komen waar iedereen baat bij heeft. Dit plan is onderdeel van een groter plan om een wijk te verbinden via ecologische routes met de omliggende gemeenten. Hiervoor is het idee ontstaan een Landgoed met een z.g.n. buitenplaats een nieuwe betekenis te geven.


Bewoners van de buitenplaats vormen een kleine gemeenschap waar het groen en de stadslandbouw het bindend middel zijn. Het idee wordt samen met betrokken buurtbewoners vormgegeven. Het ontwikkelen van oplossingen vanuit de bewoners vraagt een moderne aanpak van burgerparticipatie.


Kernwaarden zijn:

  •  Gebruik de ecologische identiteit van de wijk voor het aantrekken van nieuwe type onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid
  • In stedelijke aanrijdroutes en op zichtlocaties ecologische vestigingsklimaat voor bedrijven gemengd met wonen en zorg creëren met accent op groene woonwerkgebouwen
  • Healthy environment creëren met aandacht voor preventie als speerpunt voor de gezondheidszorg in de wijk
  • Gebruik leegstaande (sloop)gebouwen als start up voor innovatieve ecologische bedrijven die verantwoord bezig zijn
  • Leer en werkprogramma voor stadsnatuur ontwikkelen in samenwerking met scholen, wijkorganisaties en bedrijven
  • Ecologisch ondernemerschap stimuleren en versterken