HET WOHTEAM

WoH BV. is een organisatie voor gebiedsontwikkeling die kansen creëert in samenwerking met bewoners, bedrijven en gemeente. De initiatiefnemers zijn, Carol Hol, Karel Sant, Annemarie Sour en Michiel Versteegh.

Carol Hol werkt aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden waarin de hele samenleving langskomt. Dit vraagt om een brede focus. Het zelf actief deelnemen aan de samenleving geeft inzicht, energie en gevoel voor wat er leeft. Zijn missie is samen met betrokkenen uit de samenleving de ontwikkeling van een gebied op gang brengen tot wederzijds profijt. Hij doet dat door het in co-creatie ontwikkelen van gebiedsconcepten.

Carol heeft civiele planologie gestudeerd aan de TU Delft. Hij ging aan de slag in de Rotterdamse stadsvernieuwing, werkte bij Tauw aan stedelijk beheer, begon bij Bouwfonds met de ontwikkeling van locaties, was medeoprichter van Hol Gerrichhauzen & Partners (doorstart van de Bouwfonds Adviesgroep), gaf leiding aan de TRS Ontwikkelingsgroep en won in die periode marktconsultaties waaronder de Zuidzijde van de Wilhelminapier te Rotterdam.

Carol heeft in 2002 Concire BV, ontwikkelaar van gebiedsconcepten, opgericht. Begin 2015 is hij samen met Karel Sant verder gegaan met Concire&Partners BV. Carol is betrokken bij de stichtingen ‘Rotterdam Vakmanstad’, de ‘Plezierrivier de Rotte’ en het ‘Platform Digital Manufacturing’.
Karel Sant zorgt voor structuur in de organisatie, werkt vanuit mensen en concepten en is een teamspeler. Door zijn praktijkervaring in gebiedsontwikkeling, vastgoed en huisvestingsopgaven kan hij complexe vraagstukken vertalen naar concrete oplossingen en toetsen op haalbaarheid.

Karel is afgestudeerd aan de TU Delft waar hij aan de afdeling bouwkunde een technische bestuurskundige opleiding heeft gehad. Zijn carrière is verlopen van bestuursassistent van wethouders in Den Haag naar de Haagse stadsvernieuwing en verder via managementfuncties bij het semioverheidsbedrijf Woningbeheer en de ontwikkelende regionale aannemer Panagro naar directiefuncties bij de ontwikkelende bouwer Ballast Nedam en de zorginstelling Philadelphia. Karel was toezichthouder bij woningstichting Intermaris, is dat bij ouderenzorginstelling Wijdezorg en is commissaris bij de Zoetermeerse woningstichting Goede Woning. Als vrijwilliger modereert en organiseert hij debatten over de transitie in de zorg bij het Delftse TOP.
Annemarie Sour maakt trends in de samenleving zichtbaar, brengt zaken in beweging en legt verbindingen om het geheel (buurten en wijken) completer te maken en zo extra waarde te creëren. Haar missie: mensen prettig met elkaar laten samenleven en waar het nodig is elkaar te versterken.

Annemarie studeerde aan de Haagse Hogere Hotelschool (marketing) Haagse Hogeschool (HRM) en School voor Journalistiek. Ze werkte als beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam, doet onderzoek en publiceert over stedelijke ontwikkelingen (o.a. Nieuw Leyden, Klushuizen, YUEP, Schiedam Tegendraads), organiseert projecten als Klushuishuizen, fotofestivals en manifestaties. Ze is gespecialiseerd in (journalistiek)onderzoek, marktverkenningen, verbindingen leggen en onderhouden, branden van gebieden, het aanjagen van projecten, het bewerken van de markt en heeft oog voor groen. Annemarie is bestuurslid van de stichting Cultureel Forum Schiedam.
Michiel Versteegh werkte tijdens zijn studie aan de Academie voor Bouwkunst in Rotterdambij de Architectenwerkgroep van Willem Brinkman,aan en daarna als architect in de stadsvernieuwing, werd partner bij Akropolis architecten en richtte in 1991 UNO Architekten op. Hij is gefascineerd van steden, dat zijn de broedplaatsen van activiteiten: waar ontmoeting zorgt voor ideeën, dynamiek en ontwikkeling op het gebied van wonen, werken en recreëren. De harde scheiding tussen wonen en werken ervaart hij als een verschraling van het leven. Stad&Haven, oude industriegebieden zijn ideale plekken om te wonen, te werken en te ontspannen. Dit staat inmiddels volop in de belangstelling als plek waar cultuur, economie en natuur samenkomen. Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk dat werk niet langer op afstand wordt verricht, maar dichtbij of zelfs vanuit huis. De opgave is dus goede woonruimten realiseren in combinatie met andere functies, zoals horeca, schone maakindustrie en culturele en maatschappelijke voorzieningen. Aantrekkelijke woningplattegronden zijn essentieel voor een geslaagd plan evenals een goed ontworpen ecologische buitenruimte met waterbuffer en verbindingen die aansluiten op de aangrenzende buurten. Het zijn belangrijke ingrediënten voor een levendige en succesvolle stadswijk.